Contact

WieringerCourant.nl is een uitgave van:

BDUmedia
Postadres: Robijnstraat 86
1812 RB Alkmaar
Telefoon: 072-2042730

Uitgever:
Charna Verheugen

Adjunct Hoofd Content:
Alex Monster

Redactie:
Ga voor aanlevering en publicatie van nieuwsberichten, foto's en video's naar:
Deel je nieuws
Mail tips of vragen naar: wieringercourant@bdu.nl
Telefoon: 072-2042700

© Alle auteursrechten en databankrechten van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij BDUmedia c.q. de betreffende auteur.