• Wandelaars en fietsers worden hier weer toegelaten.

    Laurens van der Vaart

Zaagwerk voor molens ten einde

WIERINGERMEER De houtkap voor de plaatsing van vier windmolens in het Robbenoordbos is ten einde, nu het broedseizoen is aangebroken. Op vier plekken in het bos zijn bomen weggekapt en struiken verwijderd.

Tot en met 15 juli vinden geen werkzaamheden meer plaats. Mogelijk dat er daarna nog wel kapwerk gaat plaatsvinden. Daarom blijven de geplaatste hekken staan, maar ze staan wel open. Het bos is vanaf de kruising van de Sluitgatweg en de Oosterkwelweg weer toegankelijk. Er kan gewandeld en gefietst worden langs de open gekapte delen. De molens die er worden geplaatst zijn eigendom van Nuon en maken deel uit van Windpark Wieringermeer.