• Uit het geschiedenisboek van de familie Rijk.

    Historisch Genootschap

Pioniers thema bij het Genootschap

KREILEROORD Het Historisch Genootschap Wieringermeer houdt aanstaande dinsdag jaarvergadering. Het thema van de avond is 'Polderpioniers'. De bijeenkomst is om 20.00 uur in het multifunctioneel centrum De Doorbraak te Kreileroord.

Er zal worden teruggekeken op het afgelopen verenigingsjaar met verslagen van de secretaris en de penningmeester. Na de pauze zal Marian Rijk een lezing houden over haar boek, ][De polderpioniers.

In dit boek beschrijft zij de geschiedenis van de familie Rijk, afkomstig uit Zeeland. Het verhaal van deze boerenfamilie begint met Adriana, die geboren wordt op 2 september 1832 en opgroeit in het plaatsje Nissestelle, een buurtschap ten zuiden van Goes. Haar vader is afkomstig uit Ovezande en haar moeder uit Kwadendamme; allemaal dorpjes in de polder De Zak op Zuid-Beveland.

Adriana gaat in 1857 als dienstbode te werk in Goes. In het boek worden de zware omstandigheden van het toenmalige boerenleven beschreven. De strijd om het bestaan tekent de maatschappelijke en economische ontwikkelingen in Nederland. Het is een genealogisch verslag van en over het leven van diverse takken van de familie.

Op een gegeven moment komt de vraag in de familie: 'Wie erft de boerderij?' Zeker in een kinderrijke familie is dit dé grote vraag en meestal krijgt de oudste de boerderij. In de familie waarin Kees, een kleinzoon van Adriana, opgroeit, speelt deze vraag ook. Door de drooglegging van de Wieringermeer in 1930 kunnen er stappen worden ondernomen om toch de felbegeerde boerderij te bemachtigen. In 1937 krijgt Kees een boerderij toegewezen in de Wieringermeer.

Op dit nog jonge land begint het boerenechtpaar op hun eigen boerderij als echte polderpioniers. De derde generatie zit nu op de boerderij aan de Schelpenbolweg en er is in de tijd ook hier weer veel veranderd. Marian Rijk, de schrijfster van het boek, is een kleindochter van Kees Rijk en zal graag over de geschiedenis van haar familie vertellen op deze avond.