• Een impressie van de nieuwbouw aan de Breehornstraat.

    Beter Wonen

Oplevering lang verwachte huurwoningen in maart 2020

DEN OEVER In opdracht van de woningbouwvereniging Beter Wonen wordt binnenkort een begin gemaakt met de aangekondigde nieuwbouw op het terrein tussen de Breehornstraat en Robbenoordstraat, naast het zorgcentrum Kapellehof in Den Oever. De gemeente heeft onlangs de benodigde omgevingsvergunning afgegeven en als aannemer is Jorritsma Bouw gecontracteerd. ,,De woningen voorzien in een duidelijke behoefte en zijn een aanwinst voor ons aanbod in Den Oever, waar op dit moment weinig huurwoningen zijn van dit type," legt directeur Maurice Dirks van Beter Wonen uit.

Levensloopbestendig

Het project bestaat uit de nieuwbouw van negentien huurwoningen in een mix van twee verschillende plattegronden. De meeste woningen zijn levensloopbestendig met het volledige woonprogramma op de begane grond en nog een tweede slaapkamer op de verdieping. Vijf hoekwoningen zijn eengezinswoningen met drie slaapkamers. De woningen zijn in theorie energie-neutraal, dus zullen de bewoners een lage energierekening hebben en het is zelfs mogelijk helemaal geen energierekening te krijgen. ,,Wat mij betreft ligt daar een mooie uitdaging voor de toekomstige bewoners, om dat in de praktijk te brengen," aldus Dirks.

Woningzoekenden

Als de nieuwbouw volgens plan verloopt, worden deze woningen in maart opgeleverd. Vooruitlopend daarop wordt de beschikbaarheid van de woningen vanaf begin oktober alvast gepubliceerd voor de verhuur op de website www.woonmatchkopnh.nl. Woningzoekenden die interesse hebben in een woning uit het nieuwbouwplan moeten zelf reageren via deze website zodat de woningen vervolgens kunnen worden toegewezen, waarbij de rangorde voor een belangrijk deel wordt bepaald door de inschrijfduur (het aantal dagen dat een woningzoekende als zodanig staat ingeschreven).