• ,,Het levert gevaarlijke situaties op als je niet meer op geweldsmiddelen kunt terugvallen, - vindt Alex van der Velden.

    A.G.A.C.D. van der Velden

Groene BOA stopt ermee na negatief advies van politie

WIERINGERWERF Alex van der Velden (49) is, na 31 jaar jachtopzichter en buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) te zijn geweest, gestopt. De laatste negen jaar was Hollands Kroon zijn werkgebied. Een opvolger heeft hij niet. Of die er komt is afwachten, want 'Groene BOA's domein 2' zijn dun gezaaid.

Paula Seijbel

Sinds 1988 is Alex werkzaam in dit vakgebied. BOA's zijn er in diverse vastgestelde domeinen. Voor Groene BOA's is dat Domein 2. ,,In dit domein heb je een groot aantal bevoegdheden en wetten op basis waarvan je mag opsporen. Je bent net nog geen algemeen opsporingsambtenaar." Overigens is een BOA niet per se een ambtenaar. De meeste Groene BOA's zijn in dienst bij particuliere werkgevers zoals landgoederen en visserijorganisaties. Alex kwam in Hollands Kroon terecht op convenantbasis, vanuit zijn Amsterdamse functie als jachtopzichter en BOA. Voor de hengelsportvereniging Hollands Kroon voerde hij sinds 2011 controle- en opsporingswerkzaamheden uit. ,,Denk hierbij aan de handhaving van de Visserijwet, de Natuurbeschermingswet, de Wet Dieren, de Wegenverkeerswet, de Milieuwetgeving en het Wetboek van Strafrecht. Ik voerde controles uit en reageerde op meldingen."

Geweldsbevoegdheid

Zijn akte van opsporingsbevoegdheid liep op 19 augustus af. Verlenging was geen probleem, maar de politie adviseerde negatief op zijn geweldsbevoegdheid en bewapening, die hij voorheen wel had. ,,Daardoor heb ik een afweging moeten maken. Wilde ik mijn werkzaamheden als BOA zo nog wel uitvoeren? Ik had voorheen wel geweldsbevoegdheid en beschikte over handboeien, wapenstok en pepperspray. Nu niet meer. In een geweldssituatie ergens in de bosjes of een verlaten gebied moet ik het dan maar uitzoeken. Dat levert gevaarlijke situaties op als je niet op geweldsmiddelen kunt terugvallen. Dat is mijns inziens onacceptabel," zo licht hij zijn keuze toe.

Hij heeft een aantal vervelende incidenten meegemaakt met ernstige beledigingen en een aantal verdachten die hem gezamenlijk bedreigden, van wie enkelen gewapend waren. Daarnaast heeft hij in de loop der jaren ook tal van zaken opgespoord. ,,Denk hierbij aan stropen met fuiken en kreeftenkorven. Ook een zaak waarin levende vissen in vuilniszakken werden meegenomen. Pure dierenkwelling. Die gasten zaten te vissen vanaf een bedrijfsterrein in een vaart. Ze dachten dat ze daar wel veilig zaten. Helaas voor hen, als jachtopzichter en BOA had ik op grond van onder andere de Visserijwet overal toegang, dus na enig klauterwerk om een hek had ik ze te pakken. Zij konden geen kant op want het hek was dicht."

Alex verdwijnt niet geheel uit het vakgebied van Groene BOA. ,,Nee, daarvoor is het werk te leuk. Ik ben nog boswachter en BOA bij een gemeente in Zuid-Holland. Daar kan ik mij uitgebreid bezig houden met het beschermen van flora en fauna en de natuur in zijn algemeenheid."