• Het Museumkoor zorgde voor enkele warme liederen op deze koude zondag.

Oosterland heeft er zin in

OOSTERLAND De eerste zondag van het nieuwe jaar werd door de gebruikers van de Michaëlskerk benut om de activiteiten van 2018 en een visie voor de nabije toekomst te presenteren. Nu het monumentale gebouw is overgenomen door de stichting Behoud Oosterlander Kerk (BOK), zijn er plannen om meer vormen van gebruik mogelijk te maken. Na een periode van rouw en bezinning - door het heengaan van inspirator Kees Klein - is de blik weer naar voren gericht.

Behalve de BOK, die eigenaar is van het kerkschip, zijn er nog twee stichtingen actief, namelijk het Oecumenisch Centrum Michaëlskerk (OCM), die de kerkvieringen organiseert, en de Culturele Kring Wieringen (CKW). Tot deze laatste behoren het Museumkoor en de Kindercantorij, alsmede een werkgroep die exposities en concerten organiseert.

Meer hierover vind je in de Wieringer Courant van vrijdag 12 januari 2018 (ook op e-paper verkrijgbaar) en op de website www.zininoosterland.nl.