• Historische schepen in de Historische Hoek, die maandagochtend in gebruik wordt genomen.

    ONEW

Officiële ingebruikstelling Historische Hoek Vissershaven

DEN OEVER Behalve de roeiwedstrijden en de vlootschouw gebeurt er morgen (maandag 27 augustus) nog iets ter gelegenheid van de Flora & Visserijdagen. De Oeverse feesten zijn aangegrepen om de Historische Hoek van de Vissershaven in gebruik te stellen. Dat gebeurt om 10.30 uur. De officiële handeling wordt verricht door wethouder Theo Meskers, die in het gemeentebestuur van Hollands Kroon zowel economische zaken als cultuur in portefeuille heeft.

De officiële ingebruikneming van de verplaatste drijvende steigers is een onderdeel van de activiteiten van vandaag en morgen (zondag 26 en maandag 27 augustus) op de plek waar de Wieringer aken WR 4 en WR 173 en het Wieringer skuutje WR 60 hun ligplaats hebben. Deze schepen kunnen dan worden bewonderd en er worden tochtjes mee gemaakt. Daarnaast wordt getoond hoe touw is samengesteld en wordt informatie gegeven over de plannen voor de werkplaats en ontmoetingsruimte, die bij de Historische Hoek wordt opgericht.

Het is de bedoeling dat deze ruimte volgend jaar in gebruik wordt genomen. Op dit moment wordt bekeken hoe het gebouwtje eruit komt te zien en er wordt een oplossing gezocht voor de laatste financiële hobbels. Dankzij een subsidie uit de regeling LEADER (Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling) en giften van particulieren en bedrijven is nu iets meer dan de helft van de begroting gedekt. De contacten die de stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen (ONEW) heeft, geven haar voldoende vertrouwen om ervan uit te kunnen gaan dat het ontbrekende bedrag wordt gevonden.