Bomenkap voorkomen bij sloop OBS de Dentele

15-09-2019, 17:42 | Lezersnieuws | Margriet

Bomenkap ten behoeve van de sloop van OBS De Dentele in Westerland.

 

Medio Oktober wordt OBS de Dentele in Westerland gesloopt en worden er drie bouwkavels gerealiseerd.

De Gemeente was voornemens om 15 Platanen en 1 Lindeboom te kappen om de grond bouwrijp te maken. De omwonenden van De Dentele en de Dolven waren het niet eens met het feit dat voordat de bouwkavels verkocht zijn alle (volwassen) bomen bij voorbaat gekapt zouden worden.

Zoals bekend nemen bomen CO2 op en geven O2 af. Met de klimaatverandering, de warmere zomers, geven zij schaduw en met de toename van neerslag nemen zij het water op. Alle bomen kappen zou een gemiste kans zijn om een steentje bij te dragen aan het milieu.

Er is (tijdens de zomervakantie) een handtekening actie gestart onder de betrokken bewoners van de Dentele en de Dolven. Hieruit kwam naar voren dat er 98 bewoners tegen de voorbarige kap van de bomen waren. Hiervan waren er 55 handtekeningen van de bewoners van de Dentele!

Samen met Stichting Landschapszorg Wieringen (SLW) zijn we het gesprek met de Gemeente aangegaan. SLW zet zich in voor de bescherming van de natuur én het landschap op Wieringen in de meest brede zin.

Het resultaat van deze gesprekken is dat we met de Gemeente tot overeenstemming zijn gekomen dat de Platanen en de Lindeboom behouden blijven.  Wij zijn uiteraard blij met het behaalde resultaat.

Wanneer de bouwkavels verkocht zijn hebben de nieuwe bewoners inspraak in een eventuele kap van de bomen.

 

Margriet Oudhof