• Molen De Onderneming draait op halve kracht.

    Henk Cornelissen

Huis-aan-huis voor wiekenkruis

HIPPOLYTUSHOEF De vereniging De Wieringer Molens houdt in de week van 19 tot en met 24 februari een huis-aan-huisactie, om geld in te zamelen voor het nieuwe wiekenkruis van De Onderneming. De korenmolen aan de Koningsweg draait al enige tijd met twee wieken, omdat de binnenroede is versleten. Verwacht wordt dat de buitenroede ook niet lang meer mee zal gaan. Reden waarom de vereniging het hele wiekenkruis wil vervangen. Om de kosten daarvan te dekken, gaan vijftien vrijwilligers de deuren langs in Hippolytushoef en Westerland.

Op drie manieren kan het publiek bijdragen aan de vervanging van het wiekenkruis. Allereerst door lid te worden van de vereniging. Dit kost vijftien euro per jaar en daarvoor wordt elk kwartaal het blad Molenpost bezorgd, met informatie over de molens in de Kop van Noord-Holland. Gegadigden kunnen zich opgeven bij de collectanten. Ten tweede is bij de collectanten een kilopak molenmeel of -bloem te bestellen voor twee euro. Dat wordt dan gemalen door molen De Hoop in Den Oever. En dan is er nog de ouderwetse collectebus, waarin een bijdrage kan worden gestort.

Momenteel draait de molen in Hippo nog wel, maar helaas maar met twee wieken. Hopelijk kan de molen tijdens de Nationale Molendagen in mei 2019 weer officieel in gebruik worden genomen. De vervanging van het wiekenkruis gaat 64.000 euro kosten. De vereniging De Wieringer Molens moet daarvan minstens de helft zelf bijeen brengen. Vandaar dat er al allerlei acties zijn geweest, zoals boekenverkoop en kruidnootjes bakken voor kinderen. Daarnaast zijn fondsen benaderd voor een bijdrage, wat al een aantal toezeggingen heeft opgeleverd. Ook worden bedrijven benaderd voor een donatie en 25 ondernemers hebben die al gedaan. Tot slot zijn we bezig met een crowdfunding om geld in te zamelen via www.molenfonds.nl/deonderneming onder de bevolking.

Met een crowdfunding, waarvan deze actie deel uitmaakt, wil de vereniging ten minste vijfduizend euro ophalen. Als dat lukt, verdubbelt het Prins Bernard Cultuurfonds dat bedrag. Elke gift is dus het dubbele waard. De teller staat nu op bijna 3500 euro.