• Een hondenpoepbak aan de Wilgenlaan in Middenmeer.

    Henk Cornelissen

Hondenpoepbakken helpen

HOLLANDS KROON Een van de grootste ergernissen in het publiek domein - en zeer waarschijnlijk dé grootste - is de overlast van hondenpoep in plantsoenen en op speelterreinen en dijklichamen. Sinds kort zijn er echter de hondenpoepbakken, die door de gemeente Hollands Kroon op strategische plekken, waar veel honden worden uitgelaten, zijn geplaatst.

In totaal zijn er 63 en die werken zo goed, dat de gemeente er nog eens zestig heeft besteld en die worden binnenkort door de kernbeheerders - de contactpersonen van de gemeente in de openbare ruimte - geplaatst, als dat intussen niet al is gebeurd.

Meer hierover in de Wieringer Courant c.q. Wieringermeerbode van dinsdag 27 februari 2018 (ook op e-paper).