• HHNK

HHNK neemt maatregelen tegen watertekort

HOLLANDS KROON Het hoogheemraadschap neemt extra maatregelen in verband met de aanhoudende droogte. Vorige week riep de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling op tot spaarzaamheid met zoet water nu de IJssel- en Markermeerpeilen sterk dalen. Daaraan geeft HHNK gehoor. Daarnaast is het neerslagtekort nu zo ver opgelopen dat HHNK vijfhonderd kilometer aan dijken gaat inspecteren.

In navolging van dit signaal neemt HHNK maatregelen tegen indringing van zout water en verlies van zoet water. Daartoe sluit het hoogheemraadschap vispassages tussen zout en zoet water.

Het neerslagtekort in Waterland (de norm voor Noorderkwartier) is van de week opgelopen tot boven de 275 mm. "Dat betekent dat we conform draaiboeken weer dijken gaan inspecteren. Dit betreft opnieuw de 59 kilometer droogte-gevoelige keringen die vorige week werden geïnspecteerd. Daarnaast inspecteren we nog zo'n 440 kilometer. Dit zijn met name dijken met zandige kernen en junior-dijken - dijken die de afgelopen jaren een versterking of groot onderhoud hebben ondergaan, en waar de zetting nog niet volledig is", aldus HHNK in een persbericht.