• De vroegere boerderij van Piet Mostert wordt omgebouwd tot hospice Het Tweede Thuis.

    Henk Cornelissen

Geen bezwaar tegen hospice

WESTERLAND De terinzagelegging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, waarmee het mogelijk wordt gemaakt in de voormalige boerderij van Mostert nabij Lutjestrand een hospice in te richten, heeft geen zienswijzen opgeleverd. Dat betekent dat de gemeenteraad het bestemmingsplan kan vaststellen. Dat gebeurt in de vergadering van donderdag 23 mei.

Hospice Het Tweede Thuis wordt voorbereid door de stichting Hospice Hollands Kroon, die nu druk doende is met het verkrijgen van financiële middelen, om het project van de grond te krijgen.

Een hospice is een huiselijke omgeving waarin terminaal zieke patiënten hun laatste levensfase kunnen doorbrengen.