• De bemanning van de Whitley, die in 1941 boven het Wagenpad werd neergeschoten.

    RAF/archief Mark Hakvoort

Blindgangers in de polder

WIERINGERMEER De gemeente Hollands Kroon had tot gistermiddag nog niet vernomen, hoe de in het 150 KV-tracé van Tennet aangetroffen brisantbom uit de Tweede Wereldoorlog wordt geruimd. Omdat de bom dicht bij een vaart ligt, is ook het hoogheemraadschap in het desbetreffende overleg betrokken. De bom moet ter plekke onschadelijk worden gemaakt, hetzij door demontage of door hem te laten ontploffen. Omdat hij met de kop naar boven ligt, kan de bom niet uit de akker worden gehaald en elders tot ontploffing worden gebracht. 

De blindganger is tijdens veldonderzoek gevonden in het land van de familie Rodenburg aan de Medemblikkerweg. Diverse specialisten en deskundigen zijn de archieven van de gemeente en RAF Bomber Command in Engeland aan het onderzoeken, met als doel precies te bepalen om welk type bom - een 500-ponder - en wat voor ontstekingsmechanisme het gaat, zodat de Explosievenopruimingsdienst (EOD) de blindganger veilig onschadelijk kan maken. En, indien mogelijk, na 77 jaar te achterhalen uit welk vliegtuig de bom werd afgeworpen.

Wat wel bekend is, staat in de archieven van Mark Hakvoort uit Slootdorp. In de nacht van 12 op 13 juni 1941 stortte om 01.15 uur een Engelse, tweemotorige bommenwerper neer op het land van de familie G.M.B. Smit aan het Wagenpad. De Whitley werd aangeschoten door een nachtjager van de Luftwaffe. Ooggetuigen hebben het toestel een halve cirkel zien vliegen, voordat het in brandende stukken uiteenviel. De brokstukken en de bemanning zijn over een groot gebied verspreid neergekomen. Geen van de vijf inzittenden kon zich met een parachute in veiligheid brengen. Allen kwamen om.

De toenmalige Luchtbeschermingsienst (LBD) stelde nog in dezelfde nacht een onderzoek in. In het rapport wordt er melding van gemaakt, dat tijdens het onderzoek een twee reeks ontploffingen is gehoord, op drie- tot vierhonderd meter afstand. Dit gebeurde dus nadat deze Whitley was neergestort. Dat maakt het wat ingewikkeld, de herkomst van de bij de familie Rodenburg gevonden blindganger vast te stellen.