• Jeff Leever, thuis in Wieringerwerf: ,,Dat duurzaam openbaar vervoer is een farce. -

    Henk Cornelissen

'Amsterdam hoeft maar te knippen', zegt de Ouderenpartij

WIERINGERWERF Jeff Leever (68) is opnieuw lijsttrekker geworden van de Ouderenpartij Noord-Holland. Na twee termijnen van vier jaar wilde hij eigenlijk stoppen met zijn werk voor Provinciale Staten, maar er bleek zich geen geschikte opvolger aan te dienen. ,,Vanuit de partij is een beroep op mij gedaan. Ze wilden niet dat de kapitein van de brug zou gaan. Maar het is wel de allerlaatste keer," zegt hij beslist.

Een andere reden is dat de Ouderenpartij NH eigenlijk niet zonder zijn campagne-ervaring kan. De partij heeft één zetel en die staat onder druk doordat die andere seniorenpartij in de provincie, 50Plus, is samengegaan met de Partij van de Ouderen, volgens Leever om te proberen een zetel in de Eerste Kamer - die door Provinciale Staten wordt gekozen - te behalen. Die heeft ook nog lijstnummer 9 gekregen, terwijl de partij van Leever het met nummer 10 moet doen. Het geeft nogal wat verwarring in het versplinterde politieke landschap.

Leever is de enige kandidaat in deze regio Wieringen-Wieringermeer op een plaats die je verkiesbaar kunt noemen. Goed voor het aantal stemmen uit Hollands Kroon, waar hij ook nog raadslid is, maar hij ziet het zelf anders. De vertegenwoordiging uit deze hoek van de provincie, toch zeer belangrijk voor de economie, noemt hij 'beschamend'. ,,De grote partijen doen niet aan regiovertegenwoordiging en dat leidt ertoe dat de regio Amsterdam in de provincie bepaalt wat er gebeurt."

Bewijzen zegt Leever genoeg te hebben, voor de door hem benoemde bevoordeling van de Metropoolregio Amsterdam. Dat de provincie, ten behoeve van de Amsterdamse economie, zestig miljoen euro in een nieuwe zeesluis bij IJmuiden heeft gestopt, bijvoorbeeld. ,,Dat is geen provinciale taak, maar een zaak van het rijk,” zegt hij verbolgen. ,,Dat geld had je ook kunnen steken in de ondersteuning van het sociaal domein, dat het rijk bij de gemeenten over de schutting heeft gegooid met een korting van veertig procent. Maar Amsterdam knipt met zijn vingers en er komt geld. Daar zit nu eenmaal het grootste kiezerspotentieel.”

Dan is er ook nog de vanuit de grote stad gevoede bemoeizucht met het noorden, zoals Leever die ervaart. Onlangs nog werd een motie van hem weggestemd. ,,De provincie wil dat van droogliggende schepen op de wadden niet meer dan zeven mensen van boord gaan en dat wilde ik voorkomen. Het betekent het einde van het wadlopen. Een typisch geval van bestuur op afstand. In de grote stad wil men zoiets niet aan de mensen in de regio overlaten. Ze zijn bang voor calamiteiten, bijvoorbeeld door een stormvloed. Nou, de schippers weten echt wel wanneer die eraan komt en dan gaan ze heus de zee niet op. En voor overlast hoef je ook niet bang te zijn. Daarvoor is er een gedragscode. Die wadlooptochten hebben een hoge educatieve waarde. Hoe kun je de jeugd beter kennis laten maken met alles wat in de wadbodem leeft? Dit krijg je ervan, als je te weinig mensen uit de regio in de Staten hebt.”

De regio voelt meer gevolgen, vindt hij. Connexxion moest van de provincie een gooi doen naar een nieuwe concessie voor het openbaar vervoer met elektrische bussen. ,,Die zijn duurder, dus worden er lijnen weggesneden en gaan er bushaltes verdwijnen. Daarvoor komen flexbussen in de plaats. Het is hier de dood in de pot. Als je op Stroe woont moet je naar Mieke's om de bus te pakken. Dan ga je maar weer autorijden. Het maakt dat hele verhaal over duurzaam openbaar vervoer tot een farce. De wegen zijn niet meer te dotteren.”

Leever begrijpt ook niet dat door de provincie wordt vastgehouden aan het binnenstedelijk bouwen van woningen, in plaats van aan de randen van de kernen. ,,Het betekent dat al het groen uit de dorpen verdwijnt en daar is ook nog eens te weinig ruimte. Tegelijkertijd wordt het platteland wel vol windmolens gezet; alsof dat binnenstedelijk is! Het woningbouwbeleid heeft ook gevolgen voor de jongeren, die een huis zoeken. De huizen die zij op het oog hebben, worden bezet gehouden door ouderen. We zijn er dus echt niet alleen voor de ouderen. Dat merken jonge mensen ook als ze jullie Stemwijzer invullen. Er zijn er heel wat die dan bij ons uitkomen, tot hun eigen verbazing.”

De Ouderenpartij Noord-Holland hoopt op veel steun vanuit de lokale gemeentelijke partijen. ,,Bij de gemeenteraadsverkiezingen ging 35 procent van de stemmen naar lokale partijen. Dat zou goed zijn voor een ongekend aantal zetels. Wij zijn een provinciale partij, die niet de Haagse agenda volgt. Dat is een belangrijk verschil met 50Plus. Als de Eerste Kamer moet worden gekozen, zullen wij ook stemmen op de Onafhankelijke Senaatsfractie van provinciale partijen."