• Harry Nederpelt, voorzitter van de stuurgroep Vitale Verblijfsrecreatie Holland Boven Amsterdam, wil een integrale aanpak in de provincie om vakantieparken op te waarderen.

    Co Schipper

Verbetering vakantieparken ook taak voor de overheid

HOORN ,,De overheid moet veranderen. Probleem parken moeten weer bij de tijd zijn en daarvoor dient de overheid te investeren in probleemgezinnen die nu permanent op een vakantiepark wonen," vindt Cees Slager, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Recreatieondernemers (Recron).

Co Schipper

Het is een tegenstrijdig bericht, dat het toerisme in Noord-Holland Noord een stijging laat zien van vijf procent ten opzichte van 2018 en tegelijkertijd dat er een overschot van vijftien procent aan vakantiehuisjes en stacaravans is. Met deze mededeling opende de voorzitter van de stuurgroep Vitale Verblijfsrecreatie Holland Boven Amsterdam, Harry Nederpelt, de Top Verblijfsrecreatie in Hoorn. In dit samenzijn werden de kansen en uitdagingen in de verblijfsrecreatie besproken en ook verkende men de stappen die moeten worden gezet om de sector te versterken. Het grootste probleem is de permanente bewoning op vakantieparken en de verpaupering die daarmee gepaard gaat.

In 2030 wil Holland Boven Amsterdam in de verblijfsrecreatie de best presterende regio van Nederland zijn. Hiervoor zal wel wat problemen het hoofd geboden moeten worden. In veel parken is sprake van illegale, permanente bewoning en er zal gezocht moeten worden naar oplossingen binnen het sociaal domein. Daarom is het belang van deze top zo groot, volgens Nederpelt. ,,We moeten vol gaan voor een integrale aanpak, want alles haakt in dezen in elkaar. Daarnaast moeten we kijken naar de alternatieven die we kunnen bieden aan de ondernemers met vakantieparken, maar ook aan de mensen die noodgedwongen op zo'n park wonen."

Perspectief

Volgens René Bagchus van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een-derde van het aantal vakantieparken in die hoedanigheid geen toekomst meer. Er wonen heel veel vaste bewoners. Landelijk gaat het grofweg om 55.000 mensen. Het gaat hier dan om veelal pas gescheiden spoedzoekers, arbeidsmigranten en mensen die onder de radar van opsporingsdiensten of exen willen blijven. Het probleem is veelzijdig en ingewikkeld. Bagchus vindt dat moet worden gezocht naar oplossingen vanuit één overheid die de zaak aanstuurt, waarna iedere instantie vanuit haar eigen rol de problematiek aan kan pakken. Hij pleit voor een actieagenda om vakantieparken aantrekkelijk te houden of te maken. Het is dan wel van belang ervoor te zorgen dat de juiste parken in beeld zijn. Dit moet leiden tot de ontwikkeling van integraal beleid bij de gemeenten, individueel en met elkaar. Bagchus wil op zoek naar maatwerk en waarschuwt dat moet worden gewaakt voor het waterbedeffect; dat is verplaatsing van het probleem in plaats van het op te lossen.

Kritische noot

Cees Slager, topondernemer en voorzitter van Recron - de Nederlandse Vereniging van Recreatieondernemers - is zeer kritisch op de houding van de overheid in deze problematiek. ,,De oplossingen die u hier aandraagt gaan niet werken," zo wees Slager de andere sprekers terecht. Hij stelt dat er al problemen genoeg zijn voor de ondernemers die vakantiewoningen verhuren. Ze worden steeds weer geconfronteerd met stijgende kosten als het gaat om de verhuur van vakantiewoningen en daardoor hebben veel ondernemers de middelen niet om te investeren. ,,Banken zien problemen met nieuwe regelgeving en daarbij is de financiering in de branche volledig veranderd. Mede daardoor kunnen veel bedrijven niet investeren in kwaliteit." De overheid voert een beleid van halen en niet van brengen, stelt Slager, onder andere door het steeds verhogen van de toeristenbelasting en nu weer extra belasting op seizoenwerk. ,,De overheid moet veranderen," vindt hij. ,,Probleemparken moeten weer bij de tijd zijn en daarvoor dient de overheid te investeren in probleemgezinnen die nu permanent op een vakantiepark wonen." Slager wil dat de landelijke overheid de regie neemt en vindt dat gepraat moet worden met alle partijen. Ook met de financiële wereld. Daarnaast dient er volgens hem een heroverweging te komen van WOZ-belasting op vakantiewoningen en moet er een landelijk tarief komen voor toeristenbelasting. Banken dienen ook te helpen met een investeringsfonds. Als laatste komt Slager nog met enkele adviezen. ,,Handhaaf regelgeving als het gaat om permanente bewoning, beloon bedrijven die twee maanden dichtgaan en ontwikkel een duidelijk maar spijkerhard beleid. Zorg voor leiderschap, visie en draagkracht."

Economisch belang

Gedeputeerde Jack van der Hoek was geïnteresseerde aanwezige. Hij noemt de verblijfsrecreatie in Noord-Holland een belangrijke economische sector met een omzet van zevenhonderd miljoen euro. Hij is als verantwoordelijke in het provinciaal bestuur op zoek naar verbetering. De gedeputeerde werd er door Nederpelt direct toe uitgenodigd zitting te nemen in de stuurgroep. Deze uitnodiging werd van harte aangenomen, vooral ook omdat op deze manier de lijnen naar het provinciebestuur verkort kunnen worden.