• Bert Roodhof

    Bert Roodhof

Opinie: 'Wat je ook stemt, je krijgt toch altijd Elisabeth Post'

In Haarlem zijn de partijen druk om een nieuw provinciebestuur te smeden. Forum voor Democratie werd bij de verkiezingen de grootste, maar die doen al niet meer mee. In plaats daarvan wordt gezocht naar een zo breed mogelijke coalitie. Men voorziet een samenwerking tussen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. Dat sluit aan bij de wens van D66 die graag een coalitie zien waarin links en rechts in evenwicht zijn, hoewel je je af kunt vragen in hoeverre er bij de bovengenoemde combinatie sprake is van een evenwicht. 

Bert Roodhof

Brede coalities waarin links en rechts zijn vertegenwoordigd, zijn rationeel gezien een goed idee. Alle partijen halen in dat geval immers wat punten binnen. De één zal dan blij zijn met de windmolens en de ander met een goede verbinding tussen A8 en A9. In de praktijk zullen kiezers echter vooral teleurgesteld zijn over wat ze hebben ingeleverd. Heb je bewust voor meer en beter openbaar vervoer gekozen, verdwijnen er nog meer buslijnen. 

Een brede coalitie is vanuit politiek perspectief reuze handig. Met een flinke meerderheid kunnen de gedeputeerden stevig doorpakken en dat is belangrijk. De provincie is een uitvoeringsorganisatie en die heeft geen bestaansrecht als ze niets doet. De kiezers wordt er echter geen dienst mee bewezen. Stem je GroenLinks, krijg je VVD. Het versterkt alleen maar het beeld dat het niet uitmaakt wat je stemt, je krijgt toch altijd Elisabeth Post.

Uitgangspunt moet in eerste instantie dan ook niet zijn hoe je een werkbare provincie krijgt, maar hoe je een bestuurssamenstelling krijgt die recht doet aan de uitspraak van de kiezers. In dat geval werkt het niet om een coalitie te zoeken langs de traditionele lijnen van links en rechts. Die termen horen eerder bij economische verdeelvraagstukken en ideeën over eigen verantwoordelijkheid dan bij de vraagstukken die in de provincie spelen. In de provincie gaat het met onderwerpen over duurzaamheid, planologie en milieu veel meer over onze toekomst. Een keuze tussen een progressieve coalitie of een conservatieve coalitie ligt wat dat betreft veel meer voor de hand. De informateur zou wat mij betreft dan ook niet moeten inzetten op een brede coalitie van links en rechts, maar op een coalitie met een duidelijk gezicht. 

Bert Roodhof woont in Castricum, is lid van D66 en schrijft iedere zaterdag op de Facebook-pagina van D66 Castricum - op persoonlijke titel - over zaken die hem bezighouden. Ook deze column is eerder op genoemde Facebook-pagina gepubliceerd.